Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού 11 προς 12 Δεκεμβρίου