Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Ἀπό τήν Σύναξη τῶν Πατέρων 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων – Πετράκη 
εἰς το Ἱερόν Μετόχιον αὐτῆς, 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ»
9.4.2016