Κυριακή, 8 Μαΐου 2016


Μὲ ἀναστάσιμη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τὴν Παρασκευὴ 6 πρὸς Σάββατο 7 Μαΐου στὸ Ἱ.Μετόχιο τῆς Μονῆς μας, τὸν Ἅγ.Παντελεήμονα Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ἡ μνήμη τῆς Ὁσ.Ματρώνης τῆς Ῥωσίδος τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ, τῆς ὁποίας ἐκεῖ φυλάσσεται ἱ.Λείψανον καὶ θαυματουργὸς εἰκόνα.
Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Καθηγουμένου ἡμῶν περὶ τὴν 7μ.μ. ὑπὸ τῶν πατέρων τοῦ Μετοχίου ὑπὸ τὸν Ἀρχιμ.Ὀνούφριο ξεκίνησε ἡ πανηγυρικὴ Ἱ.Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν καὶ ἀρκετοὶ φιλοξενούμενοι ἱερεῖς. Πλῆθος προσκυνητῶν κατέκλυσε τὸ Καθολικὸ καὶ ἐτίμησε τὴν σύγχρονο καὶ ὄντως θαυματουργὸ Ἁγία, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ δυσεξαρίθμητα ἀναθήματα στὴν εἰκόνα καὶ τὸ ἱερό της λείψανο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα ἄνθη, ποὺ προσφέρονται καθημερινῶς ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὴν ἑορτή της καὶ διενεμήθησαν ὡς εὐλογία στοὺς προσκυνητὲς μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀγρυπνίας, μαζὶ μὲ τὰ ἑόρτια τῆς Ἁγίας κόλλυβα καὶ τοὺς προσφερθέντες ἄρτους. 
Ἡ Ἱ.Ἀγρυπνία περατώθηκε περὶ τὴν 1.30π.μ καὶ ἐπηκολούθησε μοναστηριακὸ κέρασμα γιὰ τοὺς προσκυνητὲς καὶ τράπεζα γιὰ τοὺς φιλοξενουμένους ἱερεῖς καὶ τὸν Καθηγούμενο.
Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας τιμᾶται τὴν 2α Μαΐου, ἀλλὰ μετετέθη λόγῳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.