Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου & πανευφήμου Αποστόλου Κοδράτου ( 20 προς 21 Σεπτεμβρίου)