Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΔιά τῆς παρούσης, ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Σύναξις τῶν Ἐφημερίων διά θέματα Ἐξομολογητικῆς διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2016-2017 θά πραγματοποιεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πέτρακη καί ὥρες 10 π.μ. -12 μ., ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου κατά τίς κατωτέρω ἡμερομηνίες :

·     Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
·     Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016
·     Τρίτη 17 Ἰανουαρίου 2017
·     Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017
·     Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

·     Τρίτη 25 Ἀπριλίου 2017