Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Από την Ιερά Αγρυπνία αφιερωμένη στην Παναγία Μαλεβή (24 προς 25 Φεβρουαρίου 2017)