Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2017

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν
Γρηγορίου Παλαμᾶ
12. 3. 2017
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου


6 μ.μ. Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
& Ομιλία

ΔΕΥΤΕΡΑ
13. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
14. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
15. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
16. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ΄ Νηστειῶν
18. 3. 2017
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
6 μ.μ. Θ΄. Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ