Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2017

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
19. 3. 2017
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
&
Τελετή Προσκυνήσεως Τιμίου Σταυροῦ


6 μ.μ. Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
& Ομιλία

ΔΕΥΤΕΡΑ
20. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
21. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
22. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
23. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24. 3. 2017
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι

7μ.μ.  Θ΄ & Μ. σπερινός Εαγγελισμο &
Δ΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

  9μ.μἈγρυπνία
       Ἀφιερωμένη  στήν Παναγία Μεγαλόχαρη
ΣΑΒΒΑΤΟ Δ ΄ Νηστειῶν
Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
25. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου & Δοξολογία
6 μ.μ. Θ΄. Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ