Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2017

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν
Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου
26. 3. 2017
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου


6 μ.μ. Ε΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
& Ομιλία

ΔΕΥΤΕΡΑ
27. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
28. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
29. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μικρόν Ἀπόδειπνον & Μέγας Κανών

ΠΕΜΠΤΗ
30. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

7μ.μ.  Α) κολουθία καθίστου μνου


9μ.μΒ) κολουθία καθίστου μνου

ΣΑΒΒΑΤΟ
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
1. 4. 2017
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
6 μ.μ. Θ΄. Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ