Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2017

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
5. 3. 2017
 7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
&
Λιτανεία Ἱερῶν Εἰκόνων

6 μ.μ. Β΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ
6. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
7. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
8. 3. 2017
5.30 – 8.45 π.μ.
Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
9. 3. 2017
6 – 9 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ Β΄ Νηστειῶν
11. 3. 2016
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
 Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
6 μ.μ. Θ΄. Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ