Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 2017


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 9 Ἀπριλίου

7 π.μ.
ρθρος – Θεία Λειτουργία
Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου

6 μ.μ.
Ἑσπερινός Ἀπόδοσις
Ἑορτῆς  Βαΐων

7.30  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ἀπριλίου

7  π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

7.30  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 Ἀπριλίου

7  π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

7.30  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Ἀπριλίου

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων

5  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου
 -
7.30  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  13 Ἀπριλίου

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου

-

7 μ.μ.
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14  Ἀπριλίου

8.00  π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί
Βασιλικῶν Ὡρῶν - Ἑσπερινός
τῆς Ἀποκαθηλώσεως
 -
7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου
9. μ.μ.Ἔξοδος καί Περιφορά
τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Ἀπριλίου

7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου

 -

11 μ.μ.
Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος
12.00 π.μ.
Τελετή λαμπροφόρου
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί
ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος
καὶ ἡ Θεία Λειτουργία


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 Ἀπριλίου

7 μ.μ.
Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα
(Ἀγάπη) – Εὐλογία ὨῶνΜεγάλη Ἑβδομάς 2017
Ἐκ τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη