Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 30 Μαϊου 2017 ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 12:00 με 12:30 μ.μ. θα διεξαχθεί φανερά ἀρχική πλειοδοτική Δημοπρασία εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Ιωάννου Γενναδίου 14 όπισθεν Ευαγγελισμού, διά την τριετήν  ἐκμίσθωσιν τοῦ ὑπό στοιχ. ΣΤ’1 Διαμερίσματος (ἐμβ. 55 τ.μ.) τοῦ 6ου ὀρόφου, μεθ᾽ ὑπογείου ἀποθήκης, τῆς ἐπί τῶν ὁδῶν Πατησίων 112 καί Πιπίνου ἐν Ἀθήναις πολυκατοικίας, διά κατοικίαν ή επαγγελματικήν στέγην, μέ τιμήν ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας τό ποσόν τῶν διακοσίων πεντήκοντα Ευρώ (250,00€) μηνιαίως  ,  ἐνώπιον αρμοδίου ἐπιτροπῆς.