Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Την 16ην Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 12.00 με 12.30μ.μ., θα διεξαχθεί φανερά αρχική πλειοδοτική Δημοπρασία, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Ιωάννου Γενναδίου 14 όπισθεν Ευαγγελισμού  δια την τριετή εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος (εμβ. 33 τ.μ.), της επί της οδού Αλωπεκής 46  εν Αθήναις πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των διακοσίων πεντήκοντα (250,00€) Ευρώ μηνιαίως, ενώπιον αρμοδίου επιτροπής.