Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Από την Ιερά Αγρυπνία αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη 27 προς 28 Οκτωβρίου 2017