Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Από την Ιερά Αγρυπνία την αφιερωμένην εις την Παναγία Χοζοβιώτισσαν 24 προς 25 Νοεμβρίου 2017