Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ωάννου σίου συγγραφέως τς Κλίμακος)
18. 3. 2018

7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
20. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
21. 3. 2018
6 – 9 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ.  Μικρόν Ἀπόδειπνον – Μ.ΚΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ
22. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

          7μ.μ.  Α) κολουθία            ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
9μ.μ.  Β) κολουθία
ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
24. 3. 2018
6 – 8 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9μ.μ. Μικρόν πόδειπνον


Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροπροσκυνήσεως)
11. 3. 2018

7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
12. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
13. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
14. 3. 2018
6 – 9π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ.  Μέγα πόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
15. 3. 2018
6 – 8.15π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16. 3. 2018
6 – 9π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

7μ.μ.  Α) κολουθία Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
9μ.μ.  Β) κολουθία Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ δ΄τν νηστειν
17. 3. 2018
6 – 8π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9μ.μ. Μικρόν πόδειπνον

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Γρηγορίου το Παλαμ
4. 3. 2018
 7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου
 6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 ΔΕΥΤΕΡΑ
5. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
6. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
7. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός
Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα πόδειπνον
ΠΕΜΠΤΗ
8. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός
Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
   7μ.μ.  Α) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   9μ.μ.  Β) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ γ΄ τν νηστειν
10. 3. 2018
6 – 8.10 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν πόδειπνον

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Από την Α΄ Προηγιασμένη στην Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη 21 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση Αγρυπνίας Μαρτίου


Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου προς Πέμπτη 1 Μαρτίου θα τελεσθεί Ιερά αγρυπνία
εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής μας, από 9ης βραδυνής έως 1ης μετά τά μεσάνυχτα, 
αφιερωμένη στην Οσία Ευδοκία.

Εκ της Ιεράς Μονής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ὀρθοδοξίας)
25. 2. 2018
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
26. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
             27. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
             28. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
9μ.μ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
1. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
        7μ. μ. Α) Ἀκολουθία Β΄                  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
          9μ. μ. Β) Ἀκολουθία Β΄                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ β΄ τῶν Νηστειῶν
3. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον