Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ωάννου σίου συγγραφέως τς Κλίμακος)
18. 3. 2018

7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
20. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
21. 3. 2018
6 – 9 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ.  Μικρόν Ἀπόδειπνον – Μ.ΚΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ
22. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

          7μ.μ.  Α) κολουθία            ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
9μ.μ.  Β) κολουθία
ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
24. 3. 2018
6 – 8 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9μ.μ. Μικρόν πόδειπνον