Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Μαρίας Αἰγυπτίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
25. 3. 2018
7 – 10.30π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου

6μ.μ. σπερινός Αποδόσεως Εαγγελισμο
ΟΜΙΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
26. 3. 2018
6 – 8.15π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
27. 3. 2018
6 – 8.15π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
28. 3. 2018
6 – 9π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ.  Μέγα πόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
29. 3. 2018
6 –8.15π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30. 3. 2018
6 – 9π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ. Μικρόν πόδειπνον
Κανών Λαζάρου

9μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Λαζάρου
31. 3. 2018
6 –  8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9μ.μ. Μικρόν πόδειπνον