Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 2018


Δευτέρα 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία  7 – 9 π.μ.
Ἑσπερινός    7 μ. μ.
Ἀπόδειπνον   9 μ. μ.  

Τρίτη 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Πανήγυρις Ἁγ. Ραφαήλ – Νικολάου καί Εἰρήνης

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 7 – 9.30 π. μ.
Ἑσπερινός    7 μ. μ. 
Ἀπόδειπνον   9 μ. μ.

Τετάρτη 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                          

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.
Ἑσπερινός   7 μ. μ.            
Ἀπόδειπνο    9 μ. μ. 

Πέμπτη 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία     6 - 8 π. μ.
Ἑσπερινός  7 μ. μ.                                                  
Ἀπόδειπνον   9 μ. μ.     

Παρασκευή  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ζωοδόχου Πηγῆς 
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ. 
Ἑσπερινός    7 μ. μ. 
Ἀπόδειπνον   9 μ. μ. 

Σάββατον  14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.                     
Ἑσπερινός   7 μ. μ.           
Ἀπόδειπνο   9 μ. μ.