Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018


Tὸ Σάββατο 24η Μαρτίου, παραμονὴ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, περὶ τὴν 6μ.μ. ὑπεδέχθη τὸν Καθηγούμενό της,  Θεοφ.Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ κ.Ἰάκωβο ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἱ.Μετοχίου Ἁγ.Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης ὑπὸ τὸν Γέροντα Πανοσιολ. Ἀρχιμ.Ὀνούφριο.
Ὁ Θεοφ.Καθηγούμενος χοροστάτησε κατὰ τὸν Μέγ.Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς, περὶ τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τὴν εἰς Μεγαλόσχημο Μοναχὸ ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποία μετονόμασε τὸν δόκιμο κ.Χρῆστο Μπούτση εἰς Πανάρετο Μοναχό.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Κουρᾶς ὁ νεοκαρεὶς ἐδέχθη εἰς τὸ Ἀρχονταρίκι τὶς εὐχὲς τῶν οἰκείων του καὶ τῶν ἐκ Σαλαμῖνος - ἰδιαιτέρας πατρίδος αὐτοῦ - προσελθόντων, εἰς τοὺς ὁποίους παρετέθη κέρασμα. Ἀκολούθησε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία ἐπερατώθη περὶ τὴν 2π.μ.