Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΝ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ

                                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Με την παρούσα σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία και την συμμετοχή Σας τις λατρευτικές εκδηλώσεις επι τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού που θα λάβουν χώρα κατά το εξής πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/7/19
ΩΡΑ   7.30 μ.μ.   ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ   27/7/19
ΩΡΑ  7.15 π.μ.     ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΑ  7.30 μ.μ.     ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

Κατά την διάρκεια της Παρακλήσεως θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου που θα προσκομισθεί από το Καθολικόν της Μονής.

Εκ της Ι. Μονής


Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποφασίζεικατόπιν της λήξεως της μισθώσεως κατά την 30ην/06/2019, του επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 43-45 ἐν Ἀθήναις εις θέσιν Γαργαρέττα – Κουκάκι, ΔΔιαμερίσματος (ἐμβ. 86 τ.μ.) τοῦ 4ου ὀρόφου,  ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής, ὅπως προκηρυχθῇ κατά τήν 1ην Αυγούστου 2019, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 11:00 με 11:30 μ.μφανερά ἀρχική πλειοδοτική Δημοπρασίαδιά την τριετήν  ἐκμίσθωσίν τουμε δυνατότητα συμμετοχής φυσικών προσώπων ή και εταιρειών/γραφείων παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως βραχυχρονίου μισθώσεως Airbnb. Η τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ορίζεται εις τό ποσόν τῶν επτακοσίων  700,00 Ευρώ μηνιαίως. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής ἐνώπιον ἐπιτροπῆς.

Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν θά ἀποβῇ ἄγονος, θά ἐπαναληφθῇ τήν 14ην Αυγούστου  2019, ημέραν Τετάρτην και την αυτήν ώραν.

Οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας θα διατίθενται προς τους ενδιαφερομένους στα Γραφεία της Ιεράς Μονής ημέρες εργάσιμες από 10 π.μ. έως 12 π.μ.  


Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Πανήγυρη Αγίας Παρασκευής Καθολικό Ιεράς Μονής 2019 Ανακοίνωση


Την 26ην Ιουλίου μνήμη της Αγίας ενδόξου οσιομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει το Καθολικόν της Μονής διότι εν αυτώ φυλάσσεται η Τιμία Κάρα της Αγίας, η οποία θα εκτεθή προς προσκύνησιν.
Πέμπτη 25/7/2019: 7 μ.μ. Μέγας Εσπερινός
Παρασκευή 26/7/2019: 6 – 8.30 π.μ. : Όρθρος – Θ. Λειτουργία
                      

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΕΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00-9.00 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

Εκ της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ιεράς Αγρυπνίας Μηνός Ιουλίου

Τό Σάββατο 13 πρός Κυριακή 14 Ἰουλίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου & θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Της Αγίας Κυριακής στην Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη Κυριακή 7 Ιουλίου 2019Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη
Ἱερὸν Μετόχιον Ἁγ.Παντελεήμονος
Κοκκιναρᾶ ΠεντέληςἈνακοίνωσις

Κατὰ τὴν ἐτησία Πανήγυρι τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἱεροῦ Μετοχίου τὸν προσεχῆ Ἰούλιον, θὰ τελεσθεῖ μόνον Ἱερὰ Ἀγρυπνία τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας 26ην πρὸς Σάββατον 27ην.
Ὥρα ἐνάρξεως: 7.00μ.μ.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 27ην Ἰουλίου ΔΕΝ θὰ τελεσθεῖ Δευτέρα Θεία Λειτουργία.


Ἐκ τοῦ Ἱ.Μετοχίου

Κυριακή των Αγίων Πάντων Θεία Λειτουργία εις Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Χειροθεσία εις Πνευματικόν αδελφού της Ι.Μονής Παν/του Αρχ/του π. Θεοφάνους Δαρζέντα 23. 6. 2019
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση


Τήν Παρασκευή 28 πρός Σάββατο 29 Ἰουνίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς,  ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων & πανευφήμων  Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς