Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Απόδοση του Πάσχα

Η Απόδοση του Πάσχα την Τετάρτη 23 Μαϊου στην Μονή Πετράκη
Συλλειτουργοί με τον Καθηγούμενοι οι πατέρες Μάξιμος Μητράρας και Γαβριήλ Χριστόπουλος