Παρασκευή, Δεκεμβρίου 20, 2019


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2019 -2020

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019
Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

7.00 π.μ. Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός


Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019
Παραμονή Χριστουγέννων

6.00 π.μ. Ὄρθρος, Μεγάλαι Ὧραι Χριστουγέννων
& ο Μέγας Ἑσπερινός μέ τή Θεία Λειτουργία
 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

6.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον


Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΘΕΟΥ & ΣΩΤΗΡΟΣ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον


Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόμου

6.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019
Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. ἙσπερινόςΤρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

6.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον

../..

Τετάρτη 1 Ἰανουαρίου 2020 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Ἡ κατά Σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
& μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

7.00 π.μ. Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον


Παρασκευή 3 Ἰανουαρίου 2020

6.00 π.μ. Ὄρθρος & Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν 
τῶν Θεοφανείων

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον

Σάββατο 4 Ἰανουαρίου 2020

6.00 Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

6.00 Ἑσπερινός

9.00 Ἀπόδειπνον

Κυριακή 5 Ἰανουαρίου
Παραμονή τῶν Φώτων

7.οο π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία & ὁ Μέγας Ἁγιασμός

6.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων

Δευτέρα 6 Ἰανουαρίου
Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
& Μ. Ἁγιασμός

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον


Τρίτη 7 Ἰανουαρίου
Ἡ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Προδρόμου & Βαπτιστοῦ

6.00 π.μ. Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Ἱ. Χρυσοστόμου

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον

./.