Σάββατο, Νοεμβρίου 12, 2022

12.11.2022

Ἐπιμνημόσυνος Δέησις

ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Δωρητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς

 

      Σήμερον 12ῃ Νοεμβρίου 2022 μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ὁποίου ἀπότμημα τοῦ Ἱ. Λειψάνου ἐξετέθη πρός προσκύνησιν, ὁ ἅγιος Καθηγούμενος Πανιερώτατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος μετά τῶν Πατέρων ἐτέλεσαν Ἐπιμνημόσυνο Δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Δωρητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἥτοι:

      τῶν Ἱερομονάχων Γαβριήλ Παναγιωτόπουλου, Παρθενίου Δώριζα, Θεοφάνους Μαρκουλάκη, Δαμασκηνοῦ Πολίτη,

      Πελαγίας Μοναχῆς

      Οὐρανίας Στεφανίδου

      Χριστίνης Γάργα

      Πολυτίμης & Ἀλεξάνδρου Παπαγεωργίου

      Ἐλένης Τζέμη καί Λουκίας Φαρμάκη