Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2017

Ά Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη 26 - 2 - 2017ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2017

Κυριακή ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
26. 2. 2017

6 μ.μ. Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγχωρήσεως)

Καθαρά Δευτέρα
27. 2. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον & Α΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τρίτη
28. 2. 2017
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον &  Β΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τετάρτη
1. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον & Γ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη
2. 3. 2017
6 – 8.15π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον &  Δ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Παρασκευή
3. 3. 2017
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ. Εὐλόγησις Κολλύβων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ A΄ τῶν Νηστειῶν
4. 3. 2017
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
&
Εὐλόγησις Κολλύβων
6 μ.μ. Θ΄ . Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ