Παρασκευή, Αυγούστου 29, 2014

Σάββατο, Αυγούστου 23, 2014

Παρασκευή, Αυγούστου 15, 2014

Τετάρτη, Αυγούστου 13, 2014

Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου

Από τήν Θ. Λειτουργία 
είς το Καθολικόν τής 
Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετρἀκη
επί τη αποδόσει της εορτής της 
Μεταμορφώσεως του Κυρίου
13.08.2014