23/08/2014

13/08/2014

Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου

Από τήν Θ. Λειτουργία 
είς το Καθολικόν τής 
Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετρἀκη
επί τη αποδόσει της εορτής της 
Μεταμορφώσεως του Κυρίου
13.08.2014