Παρασκευή, Οκτωβρίου 16, 2020

Ανακοίνωση Ιεράς Αγρυπνίας Οκτωβρίου


       Τήν Πέμπτη 22 πρός Παρασκευή 23 Ὀκτωβρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Παρασκευή, Οκτωβρίου 02, 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ


   Λόγῳ τῶν παρατεινομένων μέτρων προστασίας ἐκ τῆς ἐπιδημίας ἀναβάλλεται ἡ προγραμματισμένη  ἐκδήλωσις (6-10-2020) τῆς παρουσιάσεως    τοῦ ἀφιερωματικοῦ Τόμου                                    “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ”.

             Θά ἐνημερωθῆτε ἐγκαίρως διά νέα ἡμερομηνία  τῆς ἐκδηλώσεως.

                               Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς