Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015

Ιερά Αγρυπνία μηνός Απριλίου

Τήν Παρασκευή 17 πρός Σάββατο 18 Ἀπριλίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Δευτέρα, Μαρτίου 23, 2015

Τό Σάββατον 21.3 Δ΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου τῆς Κλίμακος πραγματοποιήθηκε πνευματική περισυλλογή τῶν ἐγκαταβιούντων ἀδελφῶν τῆς Μονῆς εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον αὐτῆς, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν – Ἀστερίου εἰς Ὑμηττόν, ἔνθα ἐγκαταβιοῖ ὁ Παν/τος Ἀρχ/της π. Ἀλέξιος Γιαννιός ὡς Μετοχιάρης τῆς Μονῆς.
Στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ἀντηλλάγησαν μέσα σέ φιλική καί εἰρηνική ἀτμόσφαιρα πνευματικοί προβληματισμοί καί ὁ ἅγ. Καθηγούμενος καθώς καί οἱ πατέρες ἐξέφρασαν τήν χαράν καί εὐγνωμοσύνην τους πρός τόν π. Ἀλέξιον διά τόν ἀνακαινισμόν τοῦ Μετοχίου, καί τήν ἀρίστη πνευματική διακονία ἐν πρώτοις καί ὕστερον διά τήν ἀρτίαν λειτουργική εἰκόνα ἑνός ὀργανωμένου καθίσματος.

Ἐν συνεχεία παρετέθη γεύμα εἰς τήν Τράπεζα τῆς Μονῆς.
Από τον E΄ Κατανυκτικό Εσπερινό τη Κυριακή 22 Μαρτίου

Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων τη Κυριακή 22 Μαρτίου