Παρασκευή, Μαρτίου 31, 2023

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

 
ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - ΜΕΓΑΛΗ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2023

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31. 3. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    6 – 9 π.μ.
...
7μ.μ. Α΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
&
9μ.μ. Β΄ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
./.
ΣΑΒΒΑΤΟ
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
1. 4. 2023
ρθρος  ΘΛειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου    6 – 8 π.μ.
...
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
...
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον
./.


6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΠΡΟ Τῶν Βαων

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν Μαρίας Αἰγυπτίας
2. 4. 2023
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου   7 – 10 π.μ.
...
6 μ.μ. ΣΤ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
3. 4. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός  6 – 8.15 π.μ.
...
6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
./.
ΤΡΙΤΗ
4. 4. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός   6 – 8.15 π.μ.
...
6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
./.
ΤΕΤΑΡΤΗ
5. 4. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  6 – 9 π.μ.
...
6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον
./.
ΠΕΜΠΤΗ
6. 4. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός  6 – 8.15 π.μ.
...
6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
./.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7. 4. 2023
ρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  6 – 9 π.μ.
...
6μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον,
ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
./. 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
8. 4. 2023
ρθρος  ΘΛειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου  6 – 8.20 π.μ.
...
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
...
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον
./.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 9 Ἀπριλίου

7 π.μ.

ρθρος – Θεία Λειτουργία
Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου
... 
6 μ.μ.
Ἑσπερινός Ἀπόδοσις
Ἑορτῆς Βαΐων
... 
7  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
./.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ἀπριλίου 
7  π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων
 ...
7  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
./.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 Ἀπριλίου 
7  π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων
... 
7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
./.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Ἀπριλίου
 
7 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Προηγιασμένων Δώρων
 
5  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου
... 
7  μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ ΝιπτῆροςΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  13 Ἀπριλίου
7.30 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου
 
7 μ.μ.
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
./.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Ἀπριλίου 
8  π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί
Βασιλικῶν Ὡρῶν - Ἑσπερινός
τῆς Ἀποκαθηλώσεως
... 
7 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου
./.


ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Ἀπριλίου
 
7.30 π.μ.
Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου
 ...
 11 μ.μ.
Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος
Τελετή λαμπροφόρου
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί
ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος
καὶ ἡ Θεία Λειτουργία
./.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 Ἀπριλίου
7 μ.μ.
Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα
(Ἀγάπη) – Εὐλογία Ὠῶν
./.


Δευτέρα Διακαινησίμου 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία  π.μ. 
Ἑσπερινός        7 μ. μ.
Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία  9 μ. μ.
./.


Τρίτη Διακαινησίμου 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πανήγυρις Ἁγ. Ραφαήλ – Νικολάου & Εἰρήνης
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία π. μ. 
 Ἑσπερινός 7 μ. μ.
Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία  9 μ. μ.
./.


Τετάρτη 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία π. μ. 
Ἑσπερινός 7 μ. μ.
Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 9 μ. μ.
./.


Πέμπτη 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία      π. μ.
Ἑσπερινός  7 μ. μ.
Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 9 μ. μ.
./.


Παρασκευή - Ζωοδόχου Πηγῆς - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6  π. μ. 
                              Ἑσπερινός 7 μ. μ.                                       
Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία 9 μ. μ.
./.


Σάββατον  22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὄρθρος  - Θ. Λειτουργία   π. μ. 
Ἑσπερινός 7 μ. μ.
Μικρόν Ἀπόδειπνον  9 μ. μ
./. 


          Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς