Δευτέρα, Νοεμβρίου 19, 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη, ὅτι αἱ ἀκολουθίαι ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου Ἅγιος Στυλιανός Καρέα ἔχουν ὡς κάτωθι :

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
6 μ. μ. Μέγας  Ἑσπερινός

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018
7.30 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Παρασκευή, Νοεμβρίου 09, 2018