Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2023

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2023 -2024
 
Χριστούγεννα 2023
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων
6 – 8 π. μ. Ὄρθρος, &  Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. Ἑσπερινός & Κανών,  9 μ.μ. Ἀπόδειπνον
 
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
6 – 8π.μ. Ὄρθρος – Μεγάλαι ὧραι τῶν Χριστουγέννων
μή ἐπιτελουμένης σήμερον Θείας Λειτουργίας
6 μ.μ. Ἑσπερινός  &  9 μ.μ. Ἀπόδειπνον
 
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου
6 – 8π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. Ἑσπερινός Κυριακῆς & 9 μ.μ. Ἀπόδειπνον  
 
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
7-10 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία
6 μ.μ.  Μέγας Ἑσπερινός Χριστουγέννων 
 
Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΘΕΟΥ &
 ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
6 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
6 μ.μ. Ἑσπερινός & 9 μ.μ. Ἀπόδειπνον
 
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
6 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
6 Ἑσπερινός & 9 Ἀπόδειπνον
 
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
6 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. Ἑσπερινός & 9 μ.μ. Ἀπόδειπνον
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
Μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν. Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ Προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
7-10 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. Ἑσπερινός τῆς Πρωτοχρονιᾶς
 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2024
Δευτέρα 1 Ἰανουαρίου
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ &
μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
 
7 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
6 μ.μ. Ἑσπερινός & 9 Ἀπόδειπνον
 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2024
 
5 Ἰανουαρίου Παραμονή τῶν Φώτων
6 π.μ. Ὄρθρος – Μεγάλαι ὧραι Θεοφανείων &
Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων μέ τήν Θ. Λειτουργία
τοῦ Μεγ. Βασιλείου καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
9 μ.μ.  Ἀπόδειπνον
 
Σάββατο 6 Ἰανουαρίου
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΘΕΟΥ & ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
 
7 - 10π.μ.: Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία & ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
6 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς & 9 μ.μ Ἀπόδειπνον
 
Κυριακή 7 Ἰανουαρίου
Ἡ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ
7-10 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. Ἑσπερινός
 
κ τς ερς Μονς