16/04/2020

Ανακοίνωση

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών προσκυνητών της Μονής μας πως οι ακολουθίες μεταδίδονται από τον ιστότοπο ειδήσεων Greek Reporter.
  Εκ της Ιεράς Μονής

05/04/2020

Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Καθηγουμενου κ. Ιακώβου, επίκαιρη ομιλία του Ηγουμενοσυμβούλου π. Φιλουμένου Ρούμπη, Λιτάνευση ιερών Λειψάνων και δέησις επί τη ενσκηψάση πανδημία του κορωνοϊού 5 Απριλίου 2020

Μετὰ μοναστηριακῆς Τάξεως ἐτελέσθη ὁ τελευταῖος τῆς ἐφετινῆς Τεσσαρακοστῆς Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Καθηγουμένου αὐτῆς Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου. Διδακτικώτατα ὡμίλησε περὶ σιωπῆς ὁ ἐκ τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων Παν. Ἀρχ. Φιλούμενος Ρούμπης. Κατὰ τὸ πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐψάλη ὁ Κανὼν εἰς ἀπειλὴν λοιμικῆς ἀσθενείας, ἐλιτανεύθησαν πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τὰ τιμαλφέστατα φυλασσόμενα Ἱερὰ Λείψανα καὶ ἐτελέσθη Δέησις, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέγνωσε τὴν σχετικὴν Εὐχὴν τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Κπόλεως ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, εὐχηθεὶς ἐκ καρδίας τὴν ταχυτέραν δυνατὸν κατάπαυσιν τῆς πανδημίας.