Πέμπτη, Απριλίου 16, 2020

Ανακοίνωση

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών προσκυνητών της Μονής μας πως οι ακολουθίες μεταδίδονται από τον ιστότοπο ειδήσεων Greek Reporter.
  Εκ της Ιεράς Μονής

Κυριακή, Απριλίου 05, 2020

Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Καθηγουμενου κ. Ιακώβου, επίκαιρη ομιλία του Ηγουμενοσυμβούλου π. Φιλουμένου Ρούμπη, Λιτάνευση ιερών Λειψάνων και δέησις επί τη ενσκηψάση πανδημία του κορωνοϊού 5 Απριλίου 2020

Μετὰ μοναστηριακῆς Τάξεως ἐτελέσθη ὁ τελευταῖος τῆς ἐφετινῆς Τεσσαρακοστῆς Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Καθηγουμένου αὐτῆς Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου. Διδακτικώτατα ὡμίλησε περὶ σιωπῆς ὁ ἐκ τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων Παν. Ἀρχ. Φιλούμενος Ρούμπης. Κατὰ τὸ πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐψάλη ὁ Κανὼν εἰς ἀπειλὴν λοιμικῆς ἀσθενείας, ἐλιτανεύθησαν πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τὰ τιμαλφέστατα φυλασσόμενα Ἱερὰ Λείψανα καὶ ἐτελέσθη Δέησις, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέγνωσε τὴν σχετικὴν Εὐχὴν τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Κπόλεως ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, εὐχηθεὶς ἐκ καρδίας τὴν ταχυτέραν δυνατὸν κατάπαυσιν τῆς πανδημίας.