Τρίτη, Αυγούστου 25, 2020

                 Ιερά Αγρυπνία

Τήν Παρασκευή 28 πρός Σάββατο 29 Αυγούστου

 θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς

 Μονῆς μας, ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς, 

ἐπί τῇ μνήμῃ της αποτομης της τιμιας κεφαλης του αγίου

 Ιωάννου του Προδρόμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς