Πέμπτη, Μαρτίου 17, 2016

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 2016

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521, ΑΘΗΝΑ

Ἐν Ἀθήναις   τῇ  17ῃ  Μαρτίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ      Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ὅτι ἡ Ἐτησία Γενική Σύναξις τῶν Πατέρων, θα πραγματοποιηθῆ τήν 9ην Ἀπριλίου 2016, ἡμέραν Σάββατον, εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον Ἁγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά, 10:00 π.μ. – 12:00 μεσημβρινήν, μέ εἰσηγητήν τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεών Βολιώτην, Μέγαν Πρωτοσύγκελον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ἀδελφόν τῆς Μονῆς.
        Οἱ πατέρες τοῦ Μετοχίου θά παραθέσουν τράπεζαν.Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον
Ὁ  Καθηγούμενος


†  Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος