Τρίτη, Ιανουαρίου 14, 2020

Ανακοίνωση


Τήν Παρασκευή 24 πρός Σάββατο 25 Ἰανουαρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
κ τς ερς Μονς