Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2018

Από την Α΄ Προηγιασμένη στην Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη 21 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση Αγρυπνίας Μαρτίου


Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου προς Πέμπτη 1 Μαρτίου θα τελεσθεί Ιερά αγρυπνία
εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής μας, από 9ης βραδυνής έως 1ης μετά τά μεσάνυχτα, 
αφιερωμένη στην Οσία Ευδοκία.

Εκ της Ιεράς Μονής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ὀρθοδοξίας)
25. 2. 2018
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
26. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
             27. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
             28. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
9μ.μ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
1. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
        7μ. μ. Α) Ἀκολουθία Β΄                  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
          9μ. μ. Β) Ἀκολουθία Β΄                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ β΄ τῶν Νηστειῶν
3. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον


Σάββατο, Φεβρουαρίου 17, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

Κυριακή ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
18. 2. 2018

6 μ.μ. Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγχωρήσεως)

Καθαρά Δευτέρα
19. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον & Α΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τρίτη
20. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον &  Β΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τετάρτη
21. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον & Γ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη
22. 2. 2018
6 – 8.15π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον &  Δ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Παρασκευή
23. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ. Εὐλόγησις Κολλύβων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ α΄ τῶν Νηστειῶν
24. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
&
Εὐλόγησις Κολλύβων
6 μ.μ. Θ΄ . Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ