Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

Κυριακή ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
18. 2. 2018

6 μ.μ. Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγχωρήσεως)

Καθαρά Δευτέρα
19. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον & Α΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τρίτη
20. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον &  Β΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τετάρτη
21. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον & Γ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη
22. 2. 2018
6 – 8.15π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον &  Δ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Παρασκευή
23. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ. Εὐλόγησις Κολλύβων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ α΄ τῶν Νηστειῶν
24. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
&
Εὐλόγησις Κολλύβων
6 μ.μ. Θ΄ . Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ