Τρίτη, Αυγούστου 20, 2019

Ιερά Αγρυπνία


Τήν Παρασκευή 23 πρός Σάββατο 24 Αὐγούστου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ νέου τοῦ Αἰτωλοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς