Σάββατο, Οκτωβρίου 26, 2013

Εορτή Αγίου Δημητρίου

Απο τήν Θεία Λειτουργία του 
Θεοφ. Επισκόπου Θαυμακού
 κ. Ιακώβου
είς τον πανηγυρίζοντα 
Ι. Ναόν Αγ. Δημητρίου Όπλων.Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ
Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τήν 19ην τρ. μ. Ο Θεοφιλέστατος μετέβη εις Ι. Μονή Ξενοφώντος είς Άγιον Όρος  διά να προστή τών ακολουθιών είς τήν πανηγυρίζουσα Μονήν 

Τήν 21ην τρ. μ. Λειτούργησε είς τήν Ι. Μονή Παντοκράτορος