26/10/2013

Εορτή Αγίου Δημητρίου

Απο τήν Θεία Λειτουργία του 
Θεοφ. Επισκόπου Θαυμακού
 κ. Ιακώβου
είς τον πανηγυρίζοντα 
Ι. Ναόν Αγ. Δημητρίου Όπλων.25/10/2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ
Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τήν 19ην τρ. μ. Ο Θεοφιλέστατος μετέβη εις Ι. Μονή Ξενοφώντος είς Άγιον Όρος  διά να προστή τών ακολουθιών είς τήν πανηγυρίζουσα Μονήν 

Τήν 21ην τρ. μ. Λειτούργησε είς τήν Ι. Μονή Παντοκράτορος