Κυριακή, Ιανουαρίου 22, 2017

Ανακοίνωση Αγρυπνίας Μηνός Ιανουαρίου 2017

Τήν Παρασκευή 27 πρός Σάββατο 28 Ἰανουαρίου θά τελεσθῇ  Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας, ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα, ἀφιερωμένη στήν Παναγία Παραμυθία.

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ 2017


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀγρυπνίων
Ἔτους 2017
Ὥρα 21.00 – 01.00Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                 Σέ κάθε θεία Λειτουργία, σέ κάθε Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας καθώς σέ κάθε Μυστήριον μνημονεύεται τό Πανάγιον Ὄνομα τῆς Παναγίας μας. «Τῆς Παναγίας ἀχράντου ὑπερευλογημένης ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας μετά πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες…»
Ζητᾶμε τίς πρεσβεῖες Της καί τίς μεσιτεῖες Της πρός τόν Κύριον μας Ἰησοῦν Χριστόν διότι ἔχει παρρησίαν ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ἔχει κεντρική θέση στήν ἱστορία τῆς Οἰκονομίας τῆς Σωτηρίας μας ἐφ’ ὄσον ἀπό Αὐτήν ἐσαρκώθη ὁ Κύριος μας. Ἀλλά παρευρισκομένη εἰς τήν Ἐπουράνιον Ἐκκλησία «πᾶσαν τήν τοῦ Υἱοῦ Της χάριν καί δόξαν καί εὐλογία καί παρρησίαν ἔχει. Εἶναι ἡ χαρά καί εὐλογία ὅλης τῆς Κτίσεως καί ὅλων τῶν Ἁγίων καί Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων»
Τήν παράδοση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας βιώνει κάθε Χριστιανική ψυχή καί γι’ αὐτό τήν αἰσθάνεται καί Μητέρα δική της.
Ἀπό νωρίς κτίστηκαν καί οἱ πρῶτοι Μεγαλοπρεπεῖς Ναοί πρός τιμήν Της, καταρτήσθηκε θεομητορικός κύκλος ἑορτῶν καί ἁγιογραφήθηκαν ἄπειρες ἅγιαι Εἰκόνες τοῦ Ἱεροῦ Προσώπου Της. Στήν εὐλογημένη πατρίδα μας σέ κάθε γωνιά της ὑπάρχει ἕνας Θεομητορικός οἶκος πού φυλάσσεται μία Εἰκόνα Της πού συνδέεται μέ μιά θαυματουργική ἐπέμβαση Της.
Καί ‘μεῖς στά δύσκολα χρόνια πού  περνᾶμε σάν Ἔθνος καί Ἐκκλησία τίς Ἀγρυπνίες μας κατά μήνα στό Καθολικό τῆς Μονῆς, θά τίς ἀφιερώσουμε στήν Παναγία μας, μέ τήν εὐχή καί τήν προσδοκία ὅπως ὁ νοῦς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ταμεῖον τῆς μνήμης τῆς Παναγίας, τό ἴδιο νά γίνει καί ἡ διάνοια κάθε πιστοῦ» καταφεύγοντας στίς μεσιτεῖες Της γιά τίς συμφορές τοῦ βίου   «ὡς ἐργαστήριον τῆς ἡμῶν Σωτηρίας».
Ὁ Καθηγούμενος

† Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ           27 - 28     Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Παραμυθία
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ        24 - 25      Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Μαλεβή

ΜΑΡΤΙΟΣ                   24 - 25     Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Μεγαλόχαρη
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                28 - 29     Ἀφιερωμένη στήν Παναγία  Μεγαλοσπηλαιώτισσα
ΜΑΙΟΣ                        26 - 27      Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Σουμελά

ΙΟΥΝΙΟΣ                   23 - 24   Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Ἄξιον Ἐστίν               
ΙΟΥΛΙΟΣ                    13 - 14     Ἀφιερωμένη στόν Ἅγ. Νικόδημο Ἁγιορείτη
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ            22 - 23   Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Προυσιώτισσα       

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         29 - 30   Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Μυρτιδιώτισσα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ              27 - 28    Ἀφιερωμένη στήν Ἁγ. Σκέπη   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ             24 - 25    Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Χοζοβιώτισσα        
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           29 - 30    Ἀφιερωμένη στήν Παναγία Γερόντισσα