Τετάρτη, Δεκεμβρίου 02, 2015


Τὴν 30ὴν  Ὀκτωβρίου  2015, στὸ Ναύπλιον, πραγματοποιήθηκε τὸ 9ον Διεθνὲς  Συνέδριον Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν.
Ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος, εὐγενῶς προσκληθεὶς  ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, συμμετεῖχε  μὲ ἀνακοίνωσή του καὶ ἀνεφέρθη σὲ ἐπιφανεῖς Δημητσανῖτες κληρικοὺς στὴν Ἀθήνα κατὰ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.
Εἰδικῶς ἀνεφέρθησαν : α) ὁ Ἀθηνῶν Ἄνθιμος ὁ Δ’, β) ὁ Ἀθηνῶν Ἄνθιμος ὁ ΣΤ’, γ) Ὁ Ἀθηνῶν Διονύσιος ὁ Β’, δ) Πετράκης-Παρθένιος, ὁ καὶ κτήτωρ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη, καὶ ε) ὁ Ἀθανάσιος Μπουσιόπουλος.
                      Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς