Σάββατο, Νοεμβρίου 14, 2015

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά 13 προς 14 Νοεμβρίου