26/05/2014

21/05/2014

Από τήν Θ. Λειτουργία 
είς τόν Ιερόν Ναόν
Υψώσεως Τιμίου Σταυρού - Χολαργού
21-05-2014

20/05/2014

Από τόν Πανηγυρίζοντα 
Ιερόν Ναόν 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - Μοσχάτου
20-21/05/2014