06/10/2013

Από τήν Θ. Λειτουργία τής Κυριακής 06/10/2013

Κυριακή 06/10/2013
Από τήν Θ. Λειτουργία στήν 
Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως