22/02/2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ὀρθοδοξίας)
25. 2. 2018
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
26. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
             27. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
             28. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
9μ.μ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
1. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
        7μ. μ. Α) Ἀκολουθία Β΄                  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
          9μ. μ. Β) Ἀκολουθία Β΄                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ β΄ τῶν Νηστειῶν
3. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον