Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Κυριακή 26 Αυγούστου στην Μονή Πετράκη

Κυριακή 26 Αυγούστου 2012  
στην Μονή Πετράκη θα λειτουργήσει και θα κηρύξει 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ.κ.Αντώνιος.

Ο Θεοφ.Καθηγούμενος της Μονής εκκλησιάσθηκε στην Μονήν Αγ.Ιω.Θεολόγου, στον Χολαργόν, εκήρυξε τον θείον λόγον και μετέδωσε την θείαν Μετάληψιν κατά το Κοινωνικόν εις τον λαόν του Θεού.