Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Από τήν υποδοχή τής Ιεράς Εικόνος τής Αγίας Ματρώνας τής αόματης

Από τήν υποδοχή τής
Ιεράς Εικόνος τής 
Αγίας Ματρώνας τής αόματης
από τήν Ρωσία
είς τόν Ιερόν Ναόν 
Αγίας Τριάδος Οδόυ Φιλελλήνων