Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Κουρά Μοναχού

Από τήν Κουρά του δοκίμου τής
Ιεράς Μονής Πετράκη
Ελευθέριου
30-05-2014