Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

ΑΠΟ ΤΗΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΑΠΟ ΤΗΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ