Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Από την Ιερά Αγρυπνία αφιερωμένη στη Παναγία Παραμυθία (27 προς 28 Ιανουαρίου 2017)